مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مبانی الکتروفورزمویین و کاربرد آن در علوم زیستی و داروسازی

در کتاب حاضر سعی گردیده است علاوه بر تشریح مبانی تئوریک به جنبه های کاربردی آن نیز توجه شود. ضمنا خواننده با اصول کار با دستگاه و روش های عیب یابی آن آشنا خواهد شد.

قیمت: 179,000 ریال

مجموعه آزمون های کارشناسی ارشد زیست شناسی ( ژنتیک، بیوشمی، سلولی و مولکولی)

در مجموعه پیش رو، سه درس ژنتیک، بیوشیمی و زیست شناسی سلولی- مولکولی از آزمون های مجموعه زیست شناسی وزارت علوم همراه با پاسخ های تشریحی و تحلیلی گرد آوری شده است

مرور جامع زیست شناسی سلولی و مولکولی

از یرجسته ترین مشخصات این کتاب :

* خلاصه جامع کاربردی و دسته بندی شده مباحث بر اساس منابع معتبر

*ارائه تست های طبقه بندی شده آزمون های دوره های گذشته وزارت بهداشت و وزارت علوم برای هر فصل

مرور جامع زیست شناسی عمومی ( سم شناسی، بیوشیمی، حشره شناسی، انگل شناسی، آموزش بهداشت، فیزیولوژی) مولف: امیر قادری، فاطمه سمیعی

از یرجسته ترین مشخصات این کتاب :

* خلاصه جامع کاربردی و دسته بندی شده مباحث بر اساس منابع معتبر

* نمونه آزمون های طبقه بندی برای هر فصل

* در بردارنده ی مفاهیم و نکات کلیدی برای هر فصل

* آزمون های جامع برای خود آزمایی