سری سرطان

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

مجموعه جامع سرطان استخوان

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 170,000 ریال
قیمت: 153,000 ریال

مجموعه جامع سرطان بیضه

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 49,000 ریال
قیمت: 44,000 ریال

مجموعه جامع سرطان تخمدان

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 79,000 ریال
قیمت: 70,000 ریال

مجموعه جامع سرطان تومورهای استرومای دستگاه گوارش

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 110,000 ریال
قیمت: 95,000 ریال

مجموعه جامع سرطان تیروئید

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 120,000 ریال
قیمت: 108,000 ریال

مجموعه جامع سرطان ریه

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 70,000 ریال

مجموعه جامع سرطان معده

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 70,000 ریال
قیمت: 63,000 ریال

مجموعه جامع سرطان کبد

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 85,000 ریال
قیمت: 76,000 ریال

مجموعه جامع سرطان کولورکتال

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 98,000 ریال
قیمت: 88,000 ریال

مجموعه جامع سرطان کوچک ریه

مقدمه سرطان
عوامل خطر ایجاد سرطان
راه های پیشگیری از سرطان
شیوه های تشخیص سرطان
راه های درمانی سرطان

قیمت قبلی: 80,000 ریال
قیمت: 70,000 ریال