ثبت شکایات مشتریان - بانک کتاب علوم پزشکی

شما می توانید در صورت نارضایتی در هر بخش از خدمات ما،به صورت حضوری،تماس تلفنی و یا فرم قرار گرفته در قسمت "تماس با ما" شکایت و نارضایتی خود را با ما درمیان بگذارید تا به شکایت شما رسیدگی شود.