معرفی و مقایسه کتاب

مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی فیزیولوژیک

مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و کلیات روانپزشکی و روانشناسی خلیلی

قصد داریم که در این مقاله به مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی دکتر خلیلی بپردازیم. همانطورکه می‌دانید منابع کنکور ارشد روانشناسی وزارت بهداشت در سال برای کنکور 1402 – 1403 دچار تغییرات زیادی شده‌ است.

این تغییرات تقریبا مربوط به منابع تمام درس‌ها و مفاد امتحانی رشته روانشناسی است. منابع درس کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک نیز دچار تغییراتی شده‌اند. برای مثال کتاب روانشناسی فیزیولوژیک جیمز کالات از منابع این درس حذف شده است و درسنامه کلیات روان پزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک به این منابع افزوده شده است.

کتاب مقدمات نوروسایکولوژی دکتر داوود معظمی کتابی است که همواره رکن اصلی منابع درس کلیات روانپزشکی و روانشناسی بوده است اما کتاب درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی به تازگی به این منابع اضافه شده است. این دو کتاب با یکدیگر شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارند که ممکن است داوطلب را از خرید هر دو این کتاب‌ها بی‌نیاز کند؛ بنابراین در ادامه به بررسی و بیان این شباهت‌ها و تفاوت‌‌ها خواهیم پرداخت.

کتاب مقدمات نوروسایکولوژی معظمی و کتاب درسنامه کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک دکتر خلیلی، شباهت‌ها و تفاوت‌ها

برای مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی فیزیولوژیک دکتر خلیلی ابتدا به بررسی فهرست این دو کتاب‌ها خواهیم پرداخت. این دو کتاب فهرست کاملاً یکسانی دارند؛ تنها تفاوت در فهرست این دو کتاب این است که در کتاب کلیات روانپزشکی و روان شناسی فیزیولوژیک مباحث جمع‌تر شده‌اند. برای مثال دو فصل از کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی در این کتاب در یک فصل ادغام شده‌اند. برای درک بهتر این مطلب فهرست هر دو کتاب را در ادامه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فهرست کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی ویراست پنجم:

 • فصل اول: ساختمان، کارکرد و زیست شیمی سلول عصبی
 • فصل دوم: دستگاه عصبی: ساختمان، کارکرد و آسیب شناسی
 • فصل سوم: قطعه پیشانی مغز
 • فصل چهارم: قطعه آهیانه‌ای مغز
 • فصل پنجم: قطعه پس سری مغز
 • فصل ششم: قطعه گیجگاهی مغز
 • فصل هفتم: قطعه گفتاری مغز
 • فصل هشتم: دستگاه کناری و هیپوتالاموس
 • فصل نهم: تالاموس
 • فصل دهم: هسته‌های قاعده مغز
 • فصل یازدهم: مخچه
 • فصل دوازدهم: ساقه مغز
 • فصل سیزدهم: نخاع
 • فصل چهاردهم: دستگاه عصبی محیطی
 • فصل پانزدهم: دستگاه حرکتی
 • فصل شانزدهم: دستگاه حسی
 • فصل هفدهم: حافظه
 • فصل هجدهم: خواب
 • فصل نوزدهم: ایمنی شناسی
 • فصل بیستم: برخی بیماری‌های نورولوژیک که از نظر روانشناسی اهمیت خاص دارند
 • فصل بیست و یکم: وسایل کمک تشخیصی (پاراکلینیک)
 • فصل بیست و دوم: شناخت روان

فهرست کتاب درسنامه کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک:

فصل اول: روش‌های تحقیق در روان شناسی فیزیولوژیک

فصل دوم: ساختمان و کارکرد سلول‌های دستگاه عصبی (این فصل کاملا مشابه فصل دوم کتاب روانشناسی فیزیولوژیک داود معظمی است)

فصل سوم: ساختمان، کارکرد و آسیب شناسی دستگاه عصبی (این فصل نیز مشابه فصل دوم کتاب روانشناسی فیزیولوژیک داود معظمی است، بطوریکه اگر عنوان این سرفصل‌ها را نیز با یکدیگر مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که تنها کلمات جا به جا شده‌اند)

فصل چهارم: لوب پیشانی مغز (این فصل نیز مشابه فصل سوم کتاب نوروسایکولوژی داود معظمی یعنی قطعه پیشانی مغز است، بنابراین لوب به معنی همان قطعه است)

فصل پنجم: لوب آهیانی‌ای مغز (مشابه فصل چهارم کتاب داود معظمی، قطعه آهیانه‌ای)

فصل ششم: لوب پس سری مغز (مشابه فصل پنجم کتاب داود معظمی، قطعه پس سری مغز)

فصل هفتم: لوب گیجگاهی و قطعه گفتاری مغز (مشابه فصل ششم و هفتم کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی)

فصل هشتم: دستگاه کناری، هیپوتالاموس و تالاموس (این فصل نیز مشابه فصل هشتم و نهم کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داوود معظمی است)

فصل نهم: هسته‌های قائده مغز و مخچه (این فصل نیز مشابه فصل دهم و یازدهم کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داوود معظمی است)

فصل دهم: ساقه مغز و نخاع (این فصل خلاصه‌ای از فصل دوازدهم و سیزدهم کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داوود معظمی است)

فصل یازدهم: اعصاب محیطی (مشابه فصل چهاردهم کتاب داود معظمی یعنی فصل دستگاه عصبی محیطی است)

فصل دوازدهم: دستگاه حرکتی و حسی (این فصل نیز مشابه فصل پانزدهم و شانزدهم کتاب داود معظمی است)

فصل سیزدهم: حافظه و خواب (کاملا مشابه با فصل هفدهم و هجدهم کتاب داود معظمی)

فصل چهاردهم: بیماری‌های نورولوژیک مرتبط با روان شناسی (مشابه فصل بیماری‌های نورولوژیک که از نظر روانشناسی اهمیت خاص دارند)

فصول وسایل کمک تشخیصی و شناخت روان در ویراست پنجم کتاب مقدمات نوروسایکولوژی به این کتاب اضافه شده‌اند. این مباحث در درسنامه کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک وجود ندارند.

البته شاید با خود فکر کنید که هر دوی این کتاب‌ها در رابطه با نوروسایکولوژی هستند، بنابراین طبیعی است فهرست آن‌ها مشابه یکدیگر باشد؛ اما این تصور کاملا غلط است. این دو کتاب از نظر متن نیز کاملا مشابه یکدیگر هستند و تنها لحن بیان مطالب در کتاب درسنامه روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک اندکی عامیانه‌تر شده است. تصاویر زیر مربوط به این دو کتاب است.

تصویر سمت راست مربوط به کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و تصویر سمت چپ مربوط به کتاب کلیات روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک است. اگر به متن هر دوی این کتاب‌ها نگاهی گذرا داشته باشیم، به‌راحتی درمی‌یابیم که هر دوی این متون یکی هستند اما تلاش شده است تا متن کتاب داود معظمی در کتاب درسنامه روانپزشکی فیزیولوژیک دکتر خلیلی ساده‌تر و روان‌تر در اختیارخواننده قرار بگیرد.

                                             

این تشابه در تمام فصل‌های هر دوی این کتاب‌ها مشهود است به‌عبارتی می‌توان گفت تنها تفاوت این دو کتاب بایکدیگر در زبان نوشته است نه در متن نوشته!

کتاب مقدمات نورو سایکولوژی سال‌هاست که رفرنس وزارت بهداشت است و کتاب درسنامه روانپزشکی و روانشناسی فیزیولوژیک از روی همین کتاب خلاصه شده است؛ باتوجه به اینکه در ویراست پنجم کتاب نوروسایکولوژی داود معظمی دو فصل پاراکلینیک و شناخت روان اضافه شده‌اند، بهتر است این کتاب را برای مطالعه انتخاب کنید.

اما خوبی کتاب درسنامه روانشناسی و روانپزشکی فیزیولوژی در این است ک متن این کتاب ساده‌تر است. همچنین در کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داوود معظمی از تصاویر نیز برای درک بهتر مطالب استفاده شده است درحالی که کتاب کلیات روانپزشکی و روانشناسی فاقد تصویر است. درنهایت باید بگوییم اگرچه هر دو این کتاب‌ها از طرف وزارت بهداشت به‌عنوان منابع آزمون ارشد روانشناسی معرفی شده‌اند اما نیازی به مطالعه هر دوی این کتاب‌ها نیست!

نوشته های مرتبط

3 فکر در مورد “ مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی فیزیولوژیک

 1. علیرضا محمودی گفت:

  سلام. این مقاله واقعا درسته. من جفت این کتابا رو خریدم دارم از مقدمات نورسایکولوژی داود معظمی میخونم کامل تره. نخرید دو تاشو

  1. خانم دل زنده گفت:

   ممنون از همراهی شما

 2. free woman گفت:

  منم متوجه این موضوع شدم چون هر دو کتاب رو تهیه کردم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *