نمایش دادن همه 8 نتیجه

کتاب هیلگارد با نام کامل زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد یکی از اصلی‌ترین کتاب‌ها در زمینه روانشناسی بالینی است. این کتاب یکی از اولین کتاب‌هایی است که دانشجویان رشته روانشناسی در بدو ورود به دانشگاه با آن مواجه می‌شوند.

در کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد در ابتدا در رابطه با ماهیت روانشناسی صحبت می‌شود که اولین مطلبی است که یک دانشجوی روانشناسی باید آن را به‌خوبی درک کند.

سپس فرآیندهای زیستی و رشدی در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند. هشیاری و ادراک، یادگیری و بخاطر آوردن و اندیشیدن و انگیزه‌های بنیادی از دیگر مطالبی هستند که در این کتاب مورد بررسی قرار می‌گیرند. در کتاب هیلگارد شخصیت و فردیت، فشارهای روانی، آسیب شناسی و درمان و رفتارهای اجتماعی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بطورکلی می‌توان کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد را یک کتاب کامل در رابطه با ماهیت روانشناسی دانست. کتاب هیلگارد توسط مترجمان زیادی ترجمه شده است.

مهم‌ترین ترجمه این کتاب را می‌توان کتاب هیلگارد براهنی دانست، اما این کتاب بجز دکتر براهنی توسط مترجمان زیادی ترجمه شده که هر یک بخش‌هایی آن را ترجمه کرده‌اند.

کتاب هیلگارد ترجمه گنجی، کتاب هیلگارد ارجمند ترجمه حسن رفیعی و کتاب زمینه روانشناسی اتکینسون و هیلگارد نشر گپ که ترجمه دکتر ساعتچی است از جمله دیگر ترجمه‌های این کتاب هستند، برخی ناشران این کتاب را به‌صورت دو جلدی و برخی دیگر به‌صورت تک جلدی چاپ کرده‌اند.