Previous slide
Next slide

بوک مدیکال: بانک کتاب علوم پزشکی

نیازمندی های پزشکی

در اپلیکیشن و سایت نیازمندی علوم پزشکی همه چیز هست: آگهی فروش اقلام و خدمات پزشکی، آگهی استخدامی و...

کتاب های پزشکی جدید

زبان وزارت بهداشت

درسنامه جامع زبان ارشد علوم پزشکی امیر لزگی

۷۱۱,۰۰۰ تومان

آموزش زبان تخصصی پزشکی به شیوه نوین

۶۹,۷۰۰ تومان

درسنامه جامع آیلتس (آکادمیک و جنرال)

۶۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب فیزیولوژی

فیزیولوژی گایتون پروین بابایی جلد اول

۳۱۵,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی پزشکی گانونگ 2019

۸۹۰,۰۰۰ تومان

IQB ده سالانه فیزیولوژی دکتری

۳۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب آناتومی

کتاب جامع سوالات نوروآناتومی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

آناتومی عمومی موثقی

۱۳۳,۰۰۰ تومان

نوروآناتومی بالینی اسنل شیرازی

۴۳۹,۰۰۰ تومان

نوروآناتومی گری حسن زاده

۶۸,۰۰۰ تومان

کتاب جنین شناسی

جنین شناسی لانگمن دکتر نوبخت

۳۴۲,۰۰۰ تومان

جنین شناسی لانگمن قاضی جهانی

۳۵۵,۰۰۰ تومان

جنین شناسی لانگمن دکتر شیرازی

۲۹۸,۰۰۰ تومان