نمایش دادن همه 17 نتیجه

اطلس جیبی آناتومی گری شیرازی 2024

۳۱۵,۰۰۰ تومان

اطلس جیبی آناتومی گری حسن زاده

۱۷۱,۰۰۰ تومان

خلاصه آناتومی گری گلچینی

۴۰۹,۵۰۰ تومان

نوروآناتومی گری حسن زاده

۷۲,۰۰۰ تومان

نوروآناتومی گری دکتر شیرازی

۱۰۸,۰۰۰ تومان

آناتومی گری دکتر شیرازی جلد اول 2024

۴۳۰,۰۰۰ تومان

آناتومی گری مهدی زاده جلد سوم 2024

۳۱۵,۰۰۰ تومان

آناتومی گری مهدی زاده جلد دوم 2024

۳۱۵,۰۰۰ تومان

آناتومی گری مهدی زاده جلد اول 2024

۴۴۱,۰۰۰ تومان

آناتومی گری دکتر حسن زاده جلد سوم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

آناتومی گری دکتر حسن زاده جلد دوم

۳۱۵,۰۰۰ تومان

آناتومی گری دکتر حسن زاده جلد اول

۴۴۱,۰۰۰ تومان

آناتومی گری حیدری جلد سوم 2024

۳۱۵,۰۰۰ تومان

آناتومی گری فردین عمیدی جلد دوم 2024

۳۱۵,۰۰۰ تومان

آناتومی گری فردین عمیدی جلد اول 2024

۴۵۰,۰۰۰ تومان

آناتومی گری معروفترین کتاب برای یادگیری آناتومی است که در سراسر جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کتاب شامل سه جلد است، آناتومی تنه، آناتومی اندام، آناتومی سر و گردن و نوروآناتومی.

در 4 جلد کتاب گری تمام آناتومی بدن انسان مورد بررسی قرار می‌گیرد. کتاب آناتومی گری را می‌توان یکی از کامل‌ترین کتاب‌هایی دانست که برای یادگیری آناتومی توسط دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی مورد استفاده می‌شود.

در جلد اول کتاب آناتومی گری مباحثی نظیر بدن، پشت، قفسه سینه، شکم و لگن و پرینه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

در جلد دوم این کتاب نیز آناتومی اندام فوقانی و تحتانی به دانشجو معرفی می‌شود. جلد سوم این کتاب آناتومی سر و گردن و اعصاب این نواحی را بررسی می‌کند.

جلد چهارم این کتاب نیز نوروآناتومی گری نام دارد و آناتومی اعصاب بدن انسان از مواردی است که در این کتاب بررسی می‌شود.

خلاصه و اطلس آناتومی گری

کتاب های خلاصه و اطلس آناتومی گری 2024 نیز جزو کتاب‌های مکمل این کتاب هستند. چراکه علم به آناتومی بدن انسان یکی از ضروریاتی است که تمام دانشجویان دوره پزشکی و پیراپزشکی باید آن را بدانند.

کتاب خلاصه آناتومی گری می‌تواند توسط دانشجویانی مورد استفاده قرار بگیرد که نیازی به تسلط به تمام جزئیات مطالب آناتومی گری ندارند. همچنین این کتاب برای مواقع امتحان و مرور و آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد نیز مناسب است.

اطلس آناتومی گری نیز یکی از کتاب‌های مکملی است که به یادگیری آناتمی کمک می‌کند. آناتومی علمی است که باید به‌صورت بصری و به کمک تصاویر و نقاشی فراگرفته شود. از همین رو استفاده از اطلس آناتومی گری یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری آناتومی است.

خرید کتاب آناتومی گری برای دانشجویان

خرید کتاب آناتومی گری برای دانشجویان ممکن است اندکی دشوار باشد، چراکه این کتاب دارای ترجمه‌های زیادی است. ترجمه‌های متعدد از این کتاب ممکن است خرید کتاب آناتومی گری 2024 را اندکی دشوار سازد. با استفاده از مقاله بهترین ترجمه آناتومی گری 2024 می‌توانید ترجمه‌های مختلف این کتاب را از مناظر مختلف بررسی نمایید و درنهایت بهترین آن‌ها را انتخاب کنید.

برای خرید کتاب آناتومی گری، اطلس‌ها، خلاصه‌ها و ترجمه‌های مختلف این کتاب می‌توانید از فروشگاه بانک کتاب علوم پزشکی و خدمات آن استفاده نمایید. این فروشگاه تمام ترجمه‌های کتاب آناتومی گری را با تخفیفی مناسب برای فروش دارد.