نمایش دادن همه 13 نتیجه

خلاصه لودیش دکتر محمد نژاد QR

۳۴۲,۰۰۰ تومان

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد دوم

۵۳۱,۰۰۰ تومان

زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش 2021 جلد اول

۴۳۲,۰۰۰ تومان

بانک سوالات لودیش

۱۳۵,۰۰۰ تومان

زیست شناسی لودیش دکتر محمدنژاد جلد دوم

۷۱۰,۰۰۰ تومان

زیست شناسی لودیش دکتر محمدنژاد جلد اول

۶۲۱,۰۰۰ تومان

چکیده نکات سلولی و مولکولی عرب

۲۴۷,۰۰۰ تومان

لودیش 2021 جدیدترین ویراست کتاب لودیش است که توسط هاروی لودیش نوشته شده است. این کتاب از منابع بیولوژی سلولی و مولکولی محسوب می‌شود. در این کتاب بعد بیوشیمیایی و سلولی بدن انسان مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

در حقیقت در این کتاب سلول‌ها و مولکول‌های موجودات زنده، ساختار شیمیایی آن‌ها و ساختار و عملکرد RNA ها DNA ها و پروتئین‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

مولکول‌های نامبرده از مهم‌ترین مولکول‌هایی هستند که در حیات انسان موثزند. حتی مکانیزم عملکرد RNA ها و DNA ها و … در ساخت واکسن برای درمان بیماری‌ها بسیار موثر است.

بنابراین علم سلولی مولکولی یکی از علومی است باید متخصصانی در زمینه این رشته علم و اطلاعات داشته باشند تا بتوانند در مواقع لازم این علوم را مورد استفاده قرار دهند. علاوه‌بر اینکه دانشجویان رشته پزشکی نیز باید علم  و اطلاعات کافی در زمینه سلولی مولکولی داشته باشند.

کتاب سلولی مولکولی لودیش یکی از معتبرترین کتاب‌هایی است که برای آموزش علم زیست شناسی در دانشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

جدیدترین ویراست این کتاب زیست شناسی لودیش 2021 است. این کتاب نسبت به ویراست قبلی آن دچار تغییراتی شده و حتی فصل‌های جدیدی به آن اضافه شده است.
فهرست کتاب زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش
همانطورکه گفتیم کتاب لودیش 2021 نسبت به زیست شناسی لودیش 2016 دچار تغییراتی شده است. همچنین فصولی به این کتاب اضافه شده است. از همین رو می‌توان گفت که این کتاب دارای تغییرات مختصری نسبت به ویراست قبلی آن است. فهرست کتاب زیست شناسی لودیش  2021 به شرح زیر است:

مولکول‌ها، سلول‌ها و موجودات زنده مدل
واکنش‌های شیمیایی
ساختار و عملکرد پروتئین
پرورش و مشاهده سلول‌ها
مکانیزم‌های بنیادی ژنتیک مولکولی
تکنیک‌های ژنتیک مولکولی
ژن و ژنوم‌ها
کنترل رونویسی بیان ژن
کنترل بیان ژن پس از رو نویسی
ساختار غشای زیستی
انتقال غشایی یون‌ها و مولکول‌های کوچک
انرژی‌های سلولی
انتقال پروتئین ها به غشاها و اندامک‌ها
 تردد وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز
گیرنده‌ها، هورمون‌ها و پیام رسانی سلولی
کنترل بیان ژن توسط مسری های پیام رسانی
 سازماندهی سلول و حرکت: میکروفیلامنت ها (ریز رشته ها)
سازمان بندی و تحرک سلولی :میکروتوبول ها و فیلامنت های حدواسط
 چرخه سلولی در یوکاریوت‌ها
یکپارچگی سلول ها در بافت‌ها
 پاسخ سلول به محیط اطراف خود
 سلول های بنیادی،عدم تقارن و مرگ سلولی
سلول های سیستم عصبی
ایمونولوژی
سرطان

فهرست فوق در مقایسه با زیست شناسی لودیش 2016 تفاوت‌هایی دارد و این نشان می‌دهد که در ویراست جدید این کتاب یعنی کتاب لودیش 2021 شاهد تغییراتی در کتاب هستیم.
خرید کتاب لودیش 2021
خرید کتاب لودیش 2021 از طریق فروشگاه اینترنتی بانک کتاب علوم پزشکی میسر است؛ اما در حال حاضر تنها کتاب زبان اصلی سلولی مولکولی لودیش 2021 در بازار موجود است و هنوز ترجمه‌ای از ویراست جدید این کتاب به بازار عرضه نشده است.

در حال حاضر تنها کتابی که بر اساس ویراست جدید این کتاب در بازار موجود است، کتاب خلاصه سلولی مولکولی لودیش 2021 عبدالله پور انتشارات برای فردا است. این کتاب یک کتاب خلاصه است که در حال حاضر جدیدترین ترجمه کتاب زیست سلولی مولکولی لودیش است.
قیمت کتاب لودیش
قیمت کتاب لودیش 2021 نیز همچنان مشخص نیست. چراکه همانطورکه گفتیم ترجمه این کتاب هنوز در بازار موجود نیست. اما به محض ترجمه آن شما می‌توانید کتاب لودیش 2021 را از بانک کتاب علوم پزشکی خریداری نمایید.

قیمت کتاب لودیش در این فروشگاه اینترنتی با درصد تخفیفی که برای آن در نظر گرفته شده، بسیار مناسب و مقرون به‌صرفه است.