دانلود سوالات کنکور ارشد

تغییرات منابع ارشد بهداشت محیط 1402 – 1403

تغییرات منابع ارشد بهداشت محیط 1402 | معرفی منابع پیشنهادی مهندسی بهداشت محیط

تغییرات منابع ارشد بهداشت محیط 1402 به ویژه در زمینه درس آب و فاضلاب تقریبا زیاد است. حتی منابع درس مواد زائد جامد و کلیات بهداشت محیط نیز دچار تغییراتی شده‌اند. تمام این عوامل سبب می‌شود تا داوطلبانی که قصد قبولی در هر یک از گرایش‌های این رشته را دارند در خرید کتاب های ارشد بهداشت محیط اندکی دچار تردید شوند.

چراکه اغلب دانشجویان از منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت برای آمادگی برای آزمون استفاده نمی‌کنند و اغلب آن‌ها منابع پیشنهادی ارشد بهداشت محیط مانند منابع ارشد بهداشت محیط سنا یا مدرسان شریف و … را مورد مطالعه قرار می‌دهند. بنابراین باید مطمئن باشند که منابع پیشنهادی که از آن‌ها استفاده می‌کنند منابع جدید را نیز پوشش دهد.

در ادامه این مطلب در مورد تغییرات منابع ارشد بهداشت محیط 1402 صحبت می‌کنیم. به این صورت که منابع حذف و اضافه شده را در قالب جدولی ارائه خواهیم کرد تا داوطلب بتواند متوجه شود که کدام منابع تغییرات داشته ‌اند و آیا کتاب‌هایی که به منابع اضافه شده‌اند تاثیری در روش مطالعه آن‌ها یا استفاده از منابع پیشنهادی ارشد بهداشت محیط توسط مدرسان، مشاوران و … دارند یا نه!

همچنین در ادامه منابع پیشنهادی ارشد این رشته که می‌تواند بجای منابع اصلی مورد استفاده قرار بگیرد را برسی خواهیم کرد. همچنین در ادامه به گرایش های ارشد این رشته و بهترین گرایش ارشد بهداشت محیط نیز خواهیم پرداخت.

دروس مربوطه منابع
آب و فاضلاب (شامل انتقال و توزیع آب، جمع آوری فاضلاب، تصفیه آب و فاضلاب ) و شیمی و میکروبیولوژی آب و فاضلاب 1.Edzwald, J. and American Water Works Association (AWWA) (2011). Water quality
& treatment: a handbook on drinking water, McGraw-Hill Education. Chapters:
5.6.7.8.9.10.11.12.13.17.18.19.22
2. میکروبیولوژی فاضلاب (ویرایش چهارم- ١٣٩۴ )؛ مولف: گابریل بیتون؛ مترجمین: سید حسین میرهندی، مهناز نیک آئین؛ انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ فصول ١تا ۵ و فصول ٧ تا ١۴
3. آبرسانی شهری؛ محمدتقی منزوی؛ انتشارات دانشگاه تهران (جدید)
4. Johnwiley & Sons Inc. Gabriel Bitton. Microbiology of Drinking Water Production and Distribution(حذف شده)
5.McGraw- Hill. Streeter and wylie. Fluid Mechanics (حذف شده)
5. جمع آوری فاضلاب؛ محمدتقی منزوی، انتشارات دانشگاه تهران (جدید)
5.Metcalf, Eddy, M. Abu-Orf, G. Bowden, F. L. Burton, W. Pfrang, H. D. Stensel, G.
Tchobanoglous, R. Tsuchihashi and AECOM (2014). Wastewater engineering:
treatment and resource recovery, McGraw Hill Education.
Chapters:2,3,5,7,8,9,10,12,13,14.
6. شیمی محیط زیست (آنالیزهای آب و فاضلاب)؛ مولفین کلایر سایر، پری مک کارتی، جن پارکین؛ مترجمین: نادعلی علوی، علی اکبر بابایی، نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد؛ انتشارات اندیشه رفیع
آلودگی هوا و کنترل آن 1. Tiwary, A., I. Williams and J. Colls (2018). Air pollution: measurement, modelling
and mitigation, CRC Press
مواد زائد جامد 1.Tchobanoglous, G. and F. Kreith (2002). “Handbook of Solid Waste Management
Second Ed.” Chapters:1,5,6,7,8,10,11,12,14,15.
2.Chartier, Y. (2014). Safe management of wastes from health-care activities, World
Health Organization. Chapters:2,3,5 (جدید)
کلیات بهداشت محیط 1.Salvato, J. A., N. Nemerow and F. Agardy (2003). Environmental engineering, Fifth
edition, John Wiley. Chapters: 1, 6 ( Noise control pages: 950-971), 7, 8, 9, 10
2.U.S. CDC. (2006). Healthy housing reference manual. US Dep. Heal. Hum. Serv.
Chapters: 2, 4, 12 (جدید)

منابع پیشنهادی ارشد بهداشت محیط

همانطورکه گفتیم داوطلبان این آزمون اغلب تمایل دارند تا بجای مطالعه رفرنس‌های حجیم و زمان‌بر از منابع پیشنهادی ارشد بهداشت محیط استفاده کنند. این منابع شامل کتاب‌ها، بسته‌های آموزشی و … هستند که توسط رتبه برترهای این رشته، موسسات علمی آموزشی و مشاوران پیشنهاد می‌شوند.

یکی از بهترین درسنامه‌هایی که می‌توان از آن برای آزمون ارشد بهداشت محیط استفاده کرد، کتاب نود پلاس بهداشت محیط است. این کتاب تقریبا تمام منابع ارشد بهداشت محیط را که مدنظر طراحان کنکور است مورد نظر قرار داده است و چکیده‌ای از سرفصل‌های مهم این کتاب‌ها را در کتاب 90 پلاس بهداشت محیط خلاصه کرده است. این کتاب می‌تواند با همراهی کتاب جعبه سیاه بهداشت محیط که شامل سوالات کنکور سال‌های قبل است، از بهترین منابع پیشنهادی ارشد بهداشت محیط باشد. همچنین کتاب MSE بهداشت محیط سینا دوبرادران نیز یکی از معروفترین کتاب‌ها تست این رشته است.

گرایش های ارشد مهندسی بهداشت محیط

از گرایش‌های ارشد مهندسی بهداشت محیط می‌توان به سم شناسی، مدیریت پسماند، مهندسی بهداشت محیط، بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری و بهداشت پرتوها اشاره کرد. منابع ارشد برای قبولی در هر یک از این گرایش‌ها، منابع موجود در جدول فوق است. بنابراین تغییرات منابع ارشد بهداشت محیط 1402 در همه این رشته‌ها یکی است؛ تنها تفاوتی که مشخص می‌کند داوطلب در کدام رشته قبول شده خواهد شد، ضرایب هر یک از این دروس است.

بنابراین اگر قبولی در رشته خاصی را مدنظر دارید به ضرایب آن درس نیز توجه نمایید. برای مثال اگر قصد شما قبولی در رشته سم شناسی است، ممکن است ضرایب یکی از این دروس برای قبولی در این رشته صفر باشد. بنابراین شما می‌توانید آن درس خاص را حذف کنید.

البته رشته‌های مجاز برای قبولی در هر یک از این گرایش‌ها نیز متفاوت هستند. بنابراین اگر قصد قبولی در یک گرایش خاص از مجموعه بهداشت محیط را دارید باید به رشته‌ های مجاز برای ارشد بهداشت محیط نیز توجه کنید. بنابراین در ادامه این مطلب جدولی را ارائه خواهیم کرد که شامل رشته های مجاز ارشد بهداشت محیط است.

رشته های مجاز برای ارشد بهداشت محیط
سم شناسی محیط کارشناسی مهندسی بهداشت محیط: مهندسی بهداشت حرفه ای – مهندسی محیطزیست (کلیه گرایشها) – علوم محیطزیست (کلیه گرایشها) – حشره شناسی (گرایشهای عمومی و پزشکی و کشاورزی) – کشاورزی دفع آفات – شیمی محض – شیمی کاربردی – زیست شناسی گرایشهای عمومی و سلولی مولکولی – علوم آزمایشگاهی – گیاه پزشکی – سم شناسی
مدیریت پسماند کارشناسی مهندسی بهداشت محیط – مهندسی محیط زیست – مهندسی عمران (کلیه گرایشها) – مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها) – مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)
مهندسی بهداشت محیط کارشناسی بهداشت محیط؛ مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ شیمی
محض؛ شیمی کاربردی؛ زیست شناسی؛ زیست فناوری
بهره برداری و نگهداری از تاسیسات بهداشتی شهری کارشناسی مهندسی بهداشت محیط؛ مهندسی محیط زیست؛ مهندسی آب و فاضلاب؛ مهندسی آب؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها)؛ مهندسی مکانیک (کلیه گرایشها)؛ شیمی؛ مهندسی شیمی (کلیه گرایشها)؛ مهندسی عمران (کلیه گرایشها)
بهداشت پرتوها کارشناسی بهداشت محیط، فیزیک(کلیه گرایشها)،تکنولوژی پرتو شناسی، تکنولوژی پزشکی هسته ای،تکنولوژی پرتو درمانی، ایمنی صنعتی، شیمی(کلیه گرایشها)

بهترین گرایش ارشد بهداشت محیط چیست؟

تغییرات منابع ارشد بهداشت محیط برای کسانی حائز اهمیت است که بدانند می‌خواهند در چه رشته‌ای قبول شوند. گاهی اوقات ممکن است برای داوطلب کنکور ارشد وزارت بهداشت این پرسش پیش بیاید که بهترین گرایش ارشد بهداشت محیط کدام است. منظور از بهترین گرایش ارشد بهداشت محیط، گرایشی است که بازار کار و شرایط خوبی داشته باشد.

از دفع فاضلاب گرفته تا جمع آوری منابع طبیعی، تأثیر انسان بر محیط زیست، همگی در حوزه ارشد مهندسی بهداشت محیط هستند. بنابراین بازار کار تمامی گرایش‌های فوق می‌تواند خوب باشد، اما این امر در گرو عواملی مانند قانون گذاران و سایر عوامل است.

1 فکر در مورد “ تغییرات منابع ارشد بهداشت محیط 1402 – 1403

  1. گلی گفت:

    واقعا دستتون دردنکنه. مخصوصا اینکه مشخص کردید چه منابعی حذف و اضافه شده. من خیلی کتاب خریدم یهو دیدم این همه تغییر داشته خلی مضطرب شدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *