معرفی کتاب های ترم اول روانشناسی + دروس ترم اول روانشناسی چیست
معرفی و مقایسه کتاب
ارسال شده توسط

معرفی کتاب های ترم اول روانشناسی + دروس ترم اول روانشناسی چیست

رشته روانشناسی از آن دسته رشته‌هایی است که تحقیق و مطالعه زیادی می‌طلبد، از این رو کتاب‌های زیادی در این حوزه نوشته شده است. از کتاب‌ ه...
منابع زبان ارشد وزارت بهداشت | معرفی بهترین کتاب و منابع زبان ارشد علوم پزشکی وزات بهداشت
معرفی و مقایسه کتاب
ارسال شده توسط

منابع زبان ارشد وزارت بهداشت | معرفی کتاب های زبان ارشد علوم پزشکی

منابع زبان ارشد وزارت بهداشت چیست ؟ مطالعه چه کتاب هایی برای زبان ارشد علوم پزشکی بهتر است ؟ حتما می‌دانید که ضریب درس زبان در کنکور...
مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و کلیات روانپزشکی و روانشناسی خلیلی
معرفی و مقایسه کتاب
ارسال شده توسط

مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی فیزیولوژیک

قصد داریم که در این مقاله به مقایسه کتاب مقدمات نوروسایکولوژی داود معظمی و درسنامه کلیات روانپزشکی و روان شناسی دکتر خلیلی بپردازیم. هم...